İlanları Karşılaştır

Emlak Sektörü ile İlgili Bilgiler

Bu yazımız içerisinde emlek sektörü ile ilgili bilgiler içinde mutlaka bilmeniz gerekenleri aktaracağız. Özellikle sektörde çalışmayı düşünenler için baş ucu yazısı olacaktır.

Emlak Bilgileri: Bu sayfada emlak, gayrimenkul nedir, nasıl alınmalı, nasıl satılmalı gibi bir çok hususta bulgular yer alabilmektadır.

Emlak Sektörü ile İlgili Bilgiler

Emlak Nedir?

Ev, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe gibi vasıflara haiz, alım, satım, kiralama işlemleri gibi tasarruflara husus olabilen taşınmaz mallara emlak denir. El değiştiremeyen, tasarrufa husus olamayan taşınmaz mallara emlak denilmez. Mesela yollar, parklar, meydanlar, dağlar, göller, emlak hüviyetinde değildir.

Gayrimenkul Nedir?

Emlak ile gayrimenkul aynı manaya gelmez. Gayrimenkul daha geniş bir kavramdır. Gayrimenkulün emlak olabilmesi amacıyla üstünde hukuki tasarruf yapabilmenin, el değiştirmesinin olası olması gerekir.

Emlak Müşavirliği Nedir

Emlak pazarlama işleri ile uğraşan ve pazarlama karşılığında komisyon alan vergi mükellefi meslek mensuplarına emlak müşaviri (emlakçı) denir. Emlak müşaviri, hukuk, kadastro, tapu, harita, muhasebe, vergi, harç, pazarlama, alacak-borç meseleleri, halkla temaslar hususlarında bilgi sahibi olmalıdır. Hatta en az bir yabancı dili iyi derecede bilmesi gerekmektedir. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, Vergi Kanunlarını belirli ölçüde bilmesi gerekmektedir. Emlak müşavirliği gelişmekte olan, bilgi ve deneyim isteyen, mesleki mesuliyet gerektiren vasıflı bir meslektir dolayısı ile bu gibi yazılar ile Emlak Sektörü ile İlgili Bilgiler mutlaka öğrenilmeli ve bilinçli olunmalıdır.

Yatırım Hedefiyle Emlak Edinme

Günümüz yatırım araçları arasında en muhimi gayrimenkuldür. Gayrimenkul dayanıklı bir yatırım aracıdır. Fakat başka yatırım araçlarına göre uzun vadede yatırımcısına kâr sağlar.

Gayrimenkule yatırım yaparak para kazanmak isteyen bir kimsenin en az beş senesi gözden çıkarması gerekir. Gayrimenkul başka yatırım araçları gibi günlük değer kazanan bir yatırım aracı değildir, ilaveten derhal paraya çevrilemez, likiditesi azdır.

Gayrimenkulü gerçek değeriyle paraya çevirmek amacıyla en az bir ay beklemek gerekir. Bu olumsuzluklara rağmen gayrimenkul en dayanıklı ve en çok kazandıran yatırım aracıdır. Doğru gayrimenkule yatırım yapan bir kimse uzun vadede çok para kazanacaktır. Gayrimenkulden para kazanmanın iki asli şartı

Emlak Sektörü ile İlgili Bilgiler 2
Emlak Sektörü ile İlgili Bilgiler 2

Doğru Yere Yatırım Gerçekleştirme

1) Gayrimenkulü Alırken Kar Yapmalısınız. Ayrıca yatırım gerçekleştirme amacıyla gayrimenkul alacak bir kimsenin satarken değil de bilhassa daha satın alırken kâr yapmaya çalışması gerekir. Bu amaçla gayrimenkul alma işi, ilgi edilmesi gereken mühim bir iştir.

2) Gayrimenkule yatırımın kârlı bir sektör durumuna gelmesinin mühim birkaç sebebi vardır:

  • Gayrimenkule gereksinim ve talebin yoğun olması,
  • Gerek husust ve gerekse arsa üretiminin yeterli olmaması, arsa üretiminin ülkemizdeki nüfus artışına yetecek düzeyde olmaması,
  • Tapu siciline olan güvenin tam olması,
  • Tapu sicilinden doğacak zararın devletin sorumluluğu altında olması, doğacak zararı devletin karşılaması.
  • Konut kredileri ve ipotek hedefiyle gayrimenkul alımının bankalarca desteklenmesi,
  • Gayrimenkul değerleri arasında inanılmaz farklar bulunması, gayrimenkul değerlerinin bir standardının olmaması gibi sebeplerdir.

3) Alıcı ve Satıcı Gayrimenkulün Gerçek Değerini Tam Bilmez. Bu Arada sırada Avantaj Olabilir. Emlak Sektörü ile İlgili Bilgiler ile sizler de az çok bu konu ile alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gayrimenkul değerlerinin bir standardı ya da somut bir ölçütü yoktur. Genelde satıcı ve alıcı halinde olan kimseler gayrimenkulün gerçek değerini bilmezler. Bu kimselerin değer husussu ile ilgili somut bir verileri olmaz. Hatta birtakım satıcılar kulaktan dolma verilere dayanarak gayrimenkullerini satışa çıkarırlar.

Pek fazlası gayrimenkulün bulunduğu yere, hem de o şehre dahi gitmeden müşteri bulur ya da başkalarınca tespit edilen müşteriye razı olarak, vekâletname gönderip satış prosedürünü yaptırır. Çok özel gereksinimler amacıyla satılmak ya da alınmak dilenen gayrimenkuller gerçek değerinden yüksek ya da düşük bir fiyata alınabilir ya da satılabilir.

4) Acil ve İhtiyaçtan Satılık Gayrimenkuller (Kelepir)

Acil bir gereksinim amacıyla satılmak dilenen gayrimenkul ucuza alınabilir. Bu tür ucuz mallara halk arasında kelepir denir. Fakat acil ilanına derhal inanmamak gerekir. Piyasada bu olsılığı kullanan satıcılar çoktur. Acil ve gereksinimtan olmadığı durumda bu tür ilan verilerek ucuza satılıyormuş imajı da verilmektedir.

5) Satıcı İseniz Alıcının Ne Sebeple Almak İstediğini, Alıcı İseniz Satıcının Paraya Olan İhtiyacını ve Bu İhtiyacın Süresini Belirleyiniz. Satıcı iseniz, alıcının neden alabilmek istediğini buraya ne ölçüde gereksinimi bulunduğunu, buranın seçeneği olup olmadığını manayaya çalışın.

Alıcı iseniz, satıcının neden satmak istediğini, paraya ne kadar gereksinimi bulunduğunu, bu gereksinimi amacıyla vakitninın ne kadar bulunduğunu manayaya çalışın. İhtiyaçların baskısı ve vakitnin darlığı insanları bir an evvelce karar vermeye zorlar.

6) Gayrimenkul Değerlerindeki Dalgalanma Zamanlarını Doğru Tahmin Etmek Gerekir

Gayrimenkul fiyatlarında vakit vakit dalgalanmalar olur. Gayrimenkul fiyatları bir vakit aynı rakamlarda bekler, sonra aniden bir sıçrama yapar ve tekrar bekleme pozisyonu alır.

7) Bütün Yatırımların Nihai Amacı Gayrimenkuldür

Gayrimenkulün derhal paraya çevrilemediğini, bu amaçla el değiştirme yeteneğinin başka yatırım araçlarına göre yavaş bulunduğuna yukarıda değinilmiştir. Her bir gayrimenkul mühim bir değerdir. İnsanların başka yatırımları neticesindaki asli gayeleri bir gayrimenkul sahibi olmaktır.

8) Gayrimenkullere Akıcılık Kazandırılması

Hukukumuzda gayrimenkullere akıcılık kazandıracak düzenlemeler gerçekte yeteri kadar vardır. Her  Gayrimenkul ile ilgilenenin Emlak Sektörü ile İlgili Bilgiler içinde Medeni Kanundaki ipotekli borç senedi ve irat senedi bunlardan birtakımlarıdır.

Uygulamaya girse, gayrimenkul menkulleşecek ve temsili senetlerle borsada alınıp satılabilecektir. Yine “mortgage” ya da ipotek bankacılığı denen, ipoteğe dayalı husust finansmanı şeklindeki uzun vadeli kredi programı ile gayrimenkul edinimi kolaylaşacaktır.

Mortgage, gerçekte ipotek demektir. Ülkemizdeki karşılığı “ipoteğe dayalı husust kredisidir”. Bu yöntemle kredi kuruluşları, husust ya da işyeri satın alacaklara 20 sene kadar uzun vadeli kredi verecektir. Krediyi alan kimse bir ev ya da işyeri alıp, kira öder gibi uzun vadede borcunu ödeyecektir. Bu vakit içersinde alınan emlak, krediyi veren kuruluş lehine ipotekli olacaktır.

9) Her Yere Yatırım Yapılabilir

Yatırım olarak gayrimenkul alacaksanız. Gayrimenkulün yerinin, semtinin hem de şehrinin dahi önemi yoktur. Karlı olacaksa her şehre, her bölgeye yatırım yapılabilir. Yatırımda duygusal davranılmaz. Kârlı olacak her yer yatırım gerçekleştirme amacıyla uygundur. Belli bir bölge dışına çıkmamak birtakım durumlarda yanlış olabilir.

Gayrimenkul işinde fırsatçı olmak ve girişimci bir ruha sahip olmak gerekir. Unutmayın sıkı bir tetkik ve sıkı bir çalışmanın neticesi iyi bir kardır. Kimse deha bulunduğu amacıyla kar yapmıyor. Zenginler deha bulunduğu amacıyla varlıklı değil, sistemli derli toplu ve çok çalıştığı amacıyla varlıklıdir.

Bir gayrimenkul danışmanlı omlak istiyosanız ya da danışman ile çalışacaksanız bilmeniz gereken Emlak Sektörü ile İlgili Bilgiler içeriğini sizinle paylaştık. emlak sektöründe kendinizi korumak ve piyasada bilgili bir çalışan ya da müşteri olmak size her zman kazanç sağlayacaktır. İzmir seo danışmanlığı

İlgili Konular

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜİK- Türkiye İstatistik Kurumu her ayın ilk haftası içinde TEFE, TÜFE artış oranlarını...

okumaya devam et
evalsak
Yayınlayan: evalsak

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI TÜİK- Türkiye İstatistik Kurumu her ayın ilk...

okumaya devam et
evalsak
Yayınlayan: evalsak

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜİK- Türkiye İstatistik Kurumu her ayın ilk haftası içinde TEFE, TÜFE artış oranlarını...

okumaya devam et
evalsak
Yayınlayan: evalsak